Gemeinderat 2020

11. Mai
25. Mai
22. Juni
13. Juli
03. August
14. September 
05. Oktober
26. Oktober
23. November
14. Dezember

Ausschuss für Bau, Umwelt und Mobilität 2020

18. Mai
15. Juni
20. Juli
07. September 
12. Oktober
07. Dezember

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft 2020

27. Mai
22. Juli
28. September 
16. November

Ausschuss für Personal, Soziales und Kultur 2020

24. Juni
21. September
09. November